Bell Schedules

Regular Day Bell Scheduale 
Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Gates open at 7:30 AM
Warning Bell 7:52 AM
Class Instruction K-5 8:00 AM 2:25 PM 385 min
Grades K-2 (Recess) 9:40 AM 10:00 AM 20 min
Grades 3-5 (Recess) 10:05 AM 10:25 AM 20 min
Grades K-1st (Lunch/Recess) 11:20 AM 12:05 PM 45 min
Grades 2nd-3rd (Lunch/Recess) 11:45 AM 12:30 PM 45 min
Grade 4th-5th (Lunch/Recess) 12:10 PM 12:55 PM 45 min
Kindergarten Dismissal 2:20 PM
Grade 1st-5th Dismissal 2:25 PM
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Gates Open At 7:30 AM
Warning Bell 7:52 AM
Class Instruction 8:00 AM 12:00 PM 240 min
Grades K-2 (Brunch) 9:40 AM 10:25 AM 45 min
Grades 3-5 (Brunch) 10:05 AM 10:50 AM 45 min
Dismissal K-5 12:00 PM
Early Dismissal
Description / Period Start Time End Time Length
Gates Open At 7:30 AM
Warning Bell 7:52 AM
Class Instruction 8:00 AM 1:15 PM 315 min
Grades K-2 (Recess) 9:40 AM 10:00 AM 20 min
Grades 3-5 (Recess) 10:05 AM 10:25 AM 20 min
Grades K-2 (Lunch/Recess) 11:15 AM 12:00 PM 45 min
Grades 3-5 (Lunch/Recess) 12:10 PM 12:55 PM 45 min
Dismissal K-5 1:15 PM